Uw objecten

Van welke voorwerpen wilt u zich ontdoen?

Veel verschillend voorwerpen vullen een huis: meubelen, vaat, kleren, planten, foto’s, kaders, snuisterijen, fietsen, gereedschap, reservetegels, verfpotten, sanitaire producten, eetwaren, … Ieder object heeft een verschillende behandeling nodig en voor Respectea behoort respect tot de kernwaarden van het vak.

“Ieder voorwerp is waardevol voor diegene die het bezit”

Doorheen de tijd omringen we ons met nuttige en decoratieve voorwerpen die een belangrijke plaats in ons leven innemen. Een erfenis of een verhuis naar een rusthuis moet dus op een respectvolle manier voor die objecten die ons dagelijks leven deelden, gebeuren. Respectea haalt uw huis leeg met deze opvatting: respect voor de voorwerpen en de personen aan wie ze toebehoord hebben.

Ten gevolge van een erfenis worden de erfgenamen geconfronteerd met een emotionele belasting die vaak elke vooruitgang verlamt. Door ons het vertrouwen te schenken kunt u efficiënter de objecten bepalen die u wenst te houden, als ook die die een marktwaarde hebben en nog verkoopbaar zijn en ook die die nog overblijven zonder marktwaarde.