Tussen Haakjes

Wie zijn wij ?

Respectea laat u toe om uw erfenis in alle comfort af te handelen door u voor te stellen om uw huis leeg te halen gecombineerd met het beheer van de immobiliën van uw onroerend goed. Als unieke tussenpersoon heeft Respectea als fundamentele missie om een uitmuntende dienstverlening te verschaffen in haar tweevoudige opdracht om op die manier een oplossing te kunnen bieden die u tijd en geld bespaart.

Onze teams die de huizen leeghalen zijn samengesteld uit professionelen die het werk vlug en in alle discretie kunnen uitvoeren. Het respect voor objecten en personen is een van onze belangrijkste kernwaarden.

Wij hechten eveneens een groot belang aan ecologie en onze activiteiten worden dan ook met alle respect voor het milieu uitgevoerd.

Onze waarden

Respectea is ontstaan uit de vaststelling dat er een groot gebrek was aan menselijkheid en respect bij de personen die de huizen leeghaalden. Voorwerpen zonder veel waarde werden letterlijk door de vensters gegooid om dan in enorme afvalcontainers terecht te komen die voor de hele buurt zichtbaar waren. De objecten die nog konden verhandeld worden, werden dan bij elkaar geplaatst zoals op een openbare markt die voor alle voorbijgangers kon worden waargenomen.

Respectea zet het respect centraal. De voorwerpen respecteren om de personen te respecteren is onze prioriteit. Een juiste waardenschatting en een aangepast luisterend oor getuigen van dit respect.

RESPECT

EFFICIËNTIE

DISCRETIE

ONTDEK AL ONZE DIENSTEN

Expertise van waardevolle objecten

Onze expertise in antiek en zeldzame wijn laat ons toe om een evaluatie aan de juiste prijs van waardevolle objecten te kunnen geven.

Expertise in logistiek

Onze expertise in logistiek laat ons toe om vlug en in alle discretie uw onroerend goed leeg te halen of om gedurende een bepaalde termijn sommige voorwerpen te stockeren.

Expertise in immobiliën

Onze expertise in immobiliën laat ons toe om uw onroerend goed op de beste manier te kunnen naar waarde schatten. Respectea heeft een IPI-erkenning.

Respectea is een milieuvriendelijke onderneming

Sommige onbruikbare objecten moeten noodgedwongen worden weggeworpen en we verkiezen dusdanig om ze te recycleren. Afval en objecten zonder waarde worden minutieus gesorteerd door ons team met respect voor het milieu.