Onze diensten

Leeghalen huis

Als specialist in het leeghalen van huizen in Brussel en België kan Respectea uw huis van kelder tot zolder vlug leeghalen. Onze ploegen zijn gewoon om met talrijke voorwerpen geconfronteerd te worden die tijdens een leven verzameld geweest zijn en die vaak het desbetreffende huis overvol kunnen laten lijken.

Om een huis leeg te halen, gaan wij in 6 etappes te werk:

  1. Een afspraak wordt gemaakt
  2. Evaluatie van de waardevolle objecten
  3. Berekening van het volume grofvuil
  4. Versturen van een offerte zonder verplichting
  5. Weghalen van de objecten
  6. Reiniging van het huis

Het valt vaak voor dat de erfgenamen en hun familie verkiezen om sommige meubelen en sentimentele voorwerpen te behouden. Respectea stelt dan eveneens een leveringsdienst op maat voor alle voorwerpen die u wenst te behouden.

Leeghalen huis